Αποτελέσματα έργου

• Δημιουργία ενός εγχειριδίου επιχειρηματικής επιμόρφωσης και δεξιοτήτων όπου θα περιλαμβάνει: Υπάρχουσες και βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης από όλοι την Ευρώπη, για το τομέα της επιχειρηματικότητας

• Διαδικτυακό εργαλείο πάνω στην επιχειρηματική καθοδήγηση όπου θα περιλαμβάνει: Τον καθορισμό βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθόδων αξιολόγησης

• Πρόγραμμα κατάρτισης πάνω στην επιχειρηματικότητα το οποίο θα αφορά: Εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και οποιονδήποτε άλλον τον ενδιαφέρει ο τομέας της επιχειρηματικότητας

• Ηλεκτρονικός οδηγός για την επιχειρηματικότητα όπου θα αφορά: Εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, επαγγελματίες και φοιτητές

• Διαδραστική Πλατφόρμα για τον επιχειρηματικό προσανατολισμό όπου θα περιλαμβάνει: Πληροφορίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρώπη και κατάρτιση πάνω σε εργαλεία που βελτιώνουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες

• Δραστηριότητες για την ευρύτερη κοινοποίηση του προγράμματος : Διάδοση μέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα κοινωνικά δίκτυα και τον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος
• Τοπικές δράσεις: Ειδικά workshops όπου θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος.