Οι εταίροι του προγράμματος ENTRE-FORWARD

Το έργο Entre-Forward αποτελείται από 6 εταίρους από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία), που εκπροσωπούν οργανισμούς που ειδικεύονται στην κατάρτιση και την επιχειρηματική ανάπτυξη. .