Rezultaty projektu

• Podręcznik dotyczący szkoleń i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości Najlepsze istniejące praktyki i kursy szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości w Europie.
• Narzędzie online Do definiowania odpowiednich kluczowych umiejętności miękkich i przedsiębiorczych oraz opracowywanie testów oceniających.
• Program szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości Dla edukatorów, trenerów, doradców i odpowiednich specjalistów.
• E-przewodnik dla edukatorów trenerów, doradców, studentów i dorosłych.
•Interaktywna platforma dla przedsiębiorców Obejmująca informacje o możliwościach rozwoju przedsiębiorczości w Europie oraz zestaw narzędzi szkoleniowych w zakresie umiejętności przedsiębiorczych.
• Lokalne wydarzenia upowszechniające Warsztaty z edukatorami, trenerami i interesariuszami.