Πλατφόρμα εκμάθησης

Για πρόσβαση στην πλατφόρμα:
https://entre-forward.erasmus.site/