Platforma edukacyjna

Aby uzyskać dostęp do platformy:
https://entre-forward.erasmus.site/