Pierwszy biuletyn ENTRE-FORWARD
20 lutego 2020

Spotkanie projektu na Korsyce!

Spotkanie inaugurujące projekt Entre-Forward odbyło się w Bastii w dniach 29 i 30 listopada 2019 r.

Celem tego spotkania było wzajemne poznanie się, ocena prac wykonanych w ciągu pierwszych 3 miesięcy projektu i uzgodnienie planu działania. Partnerzy szczegółowo omówili także koordynację techniczną i finansową, plan zapewnienia jakości, plan rozpowszechniania i produkcje intelektualne.

Przedstawiono wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez pierwszą produkcję intelektualną (Przewodnik po umiejętnościach i szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości). Pojawi się raport oceniający dobre praktyki i istniejące szkolenia w zakresie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w Europie. Badania będą stanowić podstawę do opracowania programu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości oraz interaktywnej platformy orientacji przedsiębiorczej dostępnej w kilku językach.